Przybrzeżne wody Morza Czarnego, Morza Azowskiego i Kaspijskiego zamieszkuje jesiotr rosyjski. Jesiotr rosyjski nazywany jest także jesiotrem wschodnim. Jesiotr rosyjski jest przedstawicielem rodziny jesiotrowatych. Jesiotry rosyjskie osiągają wielkość od 130 do 250 cm. Maksymalna waga jesiotra rosyjskiego kotłownie kontenerowe to 30 kg. Głównym pożywieniem jesiotrów rosyjskich są ryby i bezkręgowce. W celach rozrodczych jesiotry rosyjskie od kwietnia do czerwca wpływają do górnych biegów rzek. Mięso jesiotrów rosyjskich jest niezwykle smaczne.

Ryba ta jest więc odławiana w bardzo dużych ilościach. Z ikry jesiotrów rosyjskich produkuje się także bardzo smaczny kawior. Gatunek łososia rosyjskiego został wpisany do Czerwonej Księgi IUCN. Jest to bowiem gatunek, któremu grozi całkowite wyginięcie. Z kolei w rzekach Azji północnej żyje jesiotr syberyjski. Jesiotr syberyjski żyje także w jeziorze Bajkał. Jesiotry syberyjskie dorastają do 2 m, ich maksymalna waga to 100 kg. Jesiotr syberyjski jest rybą o dużym znaczeniu gospodarczym.
Napisane przez:

Kategorie: Ryby