Wody północnego Oceanu Atlantyckiego, Oceanu Arktycznego, Morza Białego i Północnego oraz wody Grenlandii zamieszkuje rekin polarny. Rekiny polarne należą do gatunku ryb chrzęstnoszkieletowych. Barwa grzbietu rekinów polarnych jest najczęściej brązowa, czarna lub szara. Brzuch rekonów polarnych jest znacznie jaśniejszy od grzbietu. Czasami spotykano rekiny polarne z ciemnymi pręgami, które występowały na ich bokach i grzbiecie.

Jak do tej pory największy rekin polarny, którego udało się schwytać człowiekowi mierzył ponad 6 m długości. Registracija domene Rekiny polarne mogą waży nawet 2,5 tony. Żyją one głównie pelagialnych, często spotykano je na głębokości 1200 m. Najczęściej jednak spotkać je można na głębokości od 180 do 220 m. Rekiny polarne odżywiają się głównie rybami, morskim ssakami (najczęściej fokami). Rekiny polarne są gatunkiem żyworodnym. Młode osobniki są niewielkie, w chwili narodzin mierzą zaledwie 60 cm długości. W przeszłości rekiny polarne były bardzo mocno odławiane. Z ich wątroby pozyskiwano olej.
Napisane przez:

Kategorie: Ryby