Do rodziny śledziowatych należy bardzo blisko spokrewniony ze śledziem pacyficznym śledź oceaniczny. Śledź oceaniczny nazywany jest także śledziem pospolitym, atlantyckim lub po prostu śledziem. Śledzie atlantyckie żyją w wodach północnej części Oceanu Atlantyckiego oraz w Morzu Bałtyckim. Śledzie żyją na maksymalnej głębokości 250 m. Długość ciała śledzi atlantyckich wynosi 30 cm, choć spotykano także osobniki, których długość wynosiła 45 cm. Grzbiet śledzia oceanicznego jest koloru zielononiebieskiego, a jego brzuch i boki są koloru srebrzystego.

Pożywieniem śledzi oceanicznych jest plankton. Żerują zarówno w dzień, jak i w nocy. Śledzie młode, które nie osiągnęły jeszcze dojrzałości płciowej nazywane są matiasami. Śledzie oceaniczne żyją średnio 20 lat. Do podgatunków śledzia oceanicznego należy śledź bałtycki, śledź peczorski oraz śledź atlantycki. Śledź bałtycki zamieszkuje wody wschodniej części Morza Bałtyckiego. Śledzie odgrywają bardzo duża rolę w rybołówstwie morskim. Na stołach gości od bardzo dawna.
Napisane przez:

Kategorie: Ryby